Lägesuppdatering!

Det var några veckor sedan förra lägesrapporten och det är dags att uppdatera alla medlemmar om vad som pågår i föreningen.

  • Bidragsansökan – De kompletteringar som länsstyrelsen begärt är inlämnade i god tid. Nu väntar vi på att beslut ska tas, det senaste beskedet vi har är att besked kommer den 12 April.
  • Arbetsgruppen jobbar hårt med att ta fram underlag för en anbudsförfrågan vad gäller grävningen och kabelläggningen. Här har man även tagit hjälp av andra personer, både helt externa och även medlemmar i föreningen med god insikt i de här frågorna. Även kommunen har stöttat i det här arbetet.
  • Markupplåtelseavtal – De största vägsamfälligheterna har kontaktats, för att de ska ha informationen i tid till sina respektive årsmöten.
    Vad gäller markupplåtelseavtal till privata markägare inväntar vi en mer detaljerad karta över hur kabeln kommer att dras innan det arbetet påbörjas.
  • Nästan alla anslutningsavtal har kommit in. De sista jagar vi för att få alla avtal underskrivna.

Så sammanfattat så rullar arbetet på i väntan på besked om bidrag. Vi ser hoppfullt fram emot beskedet som vi hoppas kommer den 12 April.

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.