Lägesrapport

Trots att det varit lugnt både här på hemsidan och på Facebook-gruppen under sommaren så betyder inte det att vi tagit helt ledigt från fiberarbetet.

  • Medlemsansökningar fortsätter komma in. Ännu är det inte försent, men tiden börjar rinna ut för de som ännu inte bestämt sig.
  • Bidragsansökan är inskickad. Informationen vi har fått nu pekar på att ansökningsfönstret stänger i slutet på oktober.
  • Till ansökan har det tagits fram budget, kostnadskalkyler, projekteringsunderlag mm
  • Ett jättearbete är gjort med medlemsregistret för att alla adresser, fastighetsbeteckningar mm ska stämma till 100% för att undvika problem framöver.
  • Anslutningsavtalet är klart och kommer inom kort att skickas ut till alla medlemmar.
  • Upphandlingen av Kommunikations Operatör ligger ute och beslut beräknas tas i början av oktober.
  • Första omgången fakturor för kapitaltillskottet (2000:-) har skickats ut.
  • Samtal har förts med Sparbanken Göinge ang. den ekonomiska stöttning som kommer att behövas under projektet.
  • Vi har börjat titta på markupplåtelseavtalet.

 

Den närmsta tiden kommer fokus att ligga på upphandlingen av entreprenad för grävning och fiberdelen.
Dessutom börjar vi titta mer på markupplåtelseavtal, avtal med vägföreningar mm.

 

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.