Arbetsgruppen

Farstorps Fiber Ekonomisk Förening Arbetsgrupp

Press / Medlemsfrågor mm
Magnus Nilsson, Tviggasjö, smn@herstal.dk

Projektering
Linus Ahlquist, Lur, linus@bamab.se

Mats Thurn, Högahult

Teknik / Web
Timmy Olsson, Farstorp, timmy.olsson@gmail.com