Kallelse till extrastämma och informationsmöte 4 okt 14.00

Kallelse till extrastämma och informationsmöte Farstorps Fiber Ekonomisk Förening 

Tid: Söndagen den 4 oktober 2015 kl. 14.00-16.00 

Plats: Farstorps Bygdegård 

Bakgrund 

Vid en extra föreningsstämma den 7 juni beslutades om ändringar i vissa paragrafer i föreningens stadgar. Anledningen till detta var att göra stadgarna så tydliga och klara som möjligt. Dock kräver Bolagsverket, som handhar registreringen av stadgarna, att samtliga medlemmar i föreningen skall delta vid en föreningsstämma där stadgeändringar är på dagordningen för att dessa skall godkännas. Så var inte fallet den 7 juni. För att Bolagsverket skall godkänna och registrera stadgeändringarna måste därför ytterligare en stämma genomföras. Vid denna stämma krävs inte att samtliga medlemmar deltar utan att 75 % av de närvarande medlemmarna ännu en gång godkänner de stadgeändringarna som redovisades på förra stämman.

Med anledning av detta kallar därför Farstorps Fiber Ekonomisk Förening till en ny extrastämma enligt ovan.

Dagordning extra föreningsstämma 

1 Mötet öppnas 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3 Godkännande av röstlängd 

4 Val av två justeringsmän 

5 Fråga om mötets behöriga utlysande 

6 Ärende – Stadgeändringar enl. bif. förslag. 

7 Mötet avslutas 

I samband med stämman kommer föreningen också att informera om läget i projektet och de utskickade anslutningsavtalen.

Välkomna!

Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

 

Förslag till stadgeändringar oktober -15 (PDF)

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.