Kallelse till Extra Föreningsstämma och Informationsmöte 7 juni

Plats och lokal: Bjärnum skola, stora aulan.
Bäst parkering finns bakom skolan. Vi finns på plats för att anvisa hur man hittar till aulan.

Tid: 14.00

 

Hej  alla fibervänner.

Vi har i dagsläget mer än 250 medlemmar som har gått med i vår förening och vill få fiber till FARSTORP. Det är mycket glädjande. Vårt önskemål var att få med 75%  av de permanentboende och där är vi i stort sett nu och därtill företag, samlingslokaler och fritidshus. Nu vill vi informera  om vad som händer härnäst samt kalla till extra föreningsstämma .

På agendan av den extra föreningsstämman finns endast en punkt och det är ett önskemål om att ändra stadgarna på några punkter. Vi har jämfört våra stadgar med andra närliggande fiberföreningars och kommit fram till att det finns ett behov av att göra dessa ändringar  i ett tidigt stadium av vårt fiberprojekt. Det gäller förändringar i §5, 6, 7.2 och 9. (se bif. förslag).

Observera att vi valt Bjärnum skola och detta med anledning av att vi måste välja större lokal än vår bygdegård  så att alla kan beredas plats.

Välkomna

Styrelsen för Farstorp Fiber Ekonomiska Förening

 

Kolla gärna med vänner och bekanta så dom också fått denna kallelse!

Har ni frågor innan möte så maila oss gärna så vi kan ge svar den 7 juni

Vi kommer även att informera om vad som händer i projektet samt svara på era eventuella frågor.

 

Dagordning extra föreningsstämma

1 Mötet öppnas

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

3 Godkännande av röstlängd

4 Val av två justeringsmän

5 Fråga om mötets behöriga utlysande

6 Ärende. Stadgeändringar enl. bif. förslag.

7 Mötet avslutas

Förslag till stadgeändringar för Farstorps Fiber Ekonomiska Förening (Word)

Förslag till stadgeändringar för Farstorps Fiber Ekonomiska Förening (PDF)

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.