Kallelse till Årsmöte 8 Maj 2022

Kompletterande dokument finns under “Dokument”-menyn.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 8 maj 2022 kl. 14.00-16.00

Plats: Farstorps Bygdegård


Program: Föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

Kaffe

Dagordning
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt
om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om frivillig likvidation av Farstorps Fibers Ekonomiska
förening med likvidationsdag den 30 maj 2022.
10. Beslut om att utse likvidator.
11. Beslut om fördelning av överskott.
12. Mötet avslutas
Välkomna!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.