Ordlista

OrdFörklaring
FiberEn optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor hastighet, kapacitet och störningsfri överföring.
NodFöreningens central/knutpunkt i fibernätet. I noden kopplas nätet samman med stamnät till omvärlden.
KopplingsskåpFörgreningspunkt till en grupp fastigheter i nätet.
AnslutningsboxMonteras utvändigt på huset för anslutning av fibern.
MediaomvandlareMonteras invändigt i huset. Omvandlar informationen från ljus till elektricitet och vice versa.
KommunikationsoperatörFörser noder och fastigheter med utrustning för kommunikationen.
TjänsteleverantörLevererar bredband, telefoni och TV-kanaler i nätet. Samma företag kan vara kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.
ADSL Asymmetric digital subscriber line En digital teknik för hög överföringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd Överföringskapaciteten in till slutanvändare är högre än ut från denna.
IP-AdressUnik adress som tilldelas alla datorer på internet Varje internetansluten dator måste ha en unik IP-adress IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter Det är internets motsvarighet till telenätets telefonnummer.
IP-TelefoniTelefoni eller telefontjänst över internet via kommunikationsprotokollet Internet protocol (IP), det vill säga telefoni via datanätet internet istället för vanliga telefonnätet.
RouterKommunikationsdator ("växel") i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk Router motsvarar i telefonivärlden televäxel och växeltelefonist.
KanalisationRör eller slangar som är avsedda för att blåsa in en fiberoptisk kabel, nergrävda i marken.