Information från Farstorps Fiber

Inför vårt årsmöte den 6 maj så meddelade styrelsen att Telia/Zitius ingått avtal med Telarco, som fått uppdraget att gräva och installera fibernätet i Farstorpstrakten. Den 15 maj fick vi i Farstorps Fiber ta del av deras inledande planering vid ett möte i Farstorp.

Etapp 1 inleds med planerad uppstart i september och man börjar i söder, dvs Kråkeberga och går norrut, därefter Skeröd mot Farstorp och Högahult mot Farstorp. Man kommer att arbeta med 2 arbetslag inledningsvis. Under vecka 22 kommer Telarco att skicka ut Nyttjanderättsavtal till berörda fastighetsägare och dessa avtal skall godkännas och returneras snarast möjligt. En karta kommer att bifogas där den planerade fiberledningen är tänkt att dras. Då det gäller grävning på tomtmark kommer alla fastighetsägare bli kontaktade i ett senare skede och då på skiss redovisa var man kan gräva och var det finns diverse hinder att ta hänsyn till.

Hur Telarco planerar kommande etapper är i dagsläget inte klart men tillvägagångssättet blir det samma och om detta återkommer vi med information så snart det finns något mer att meddela. Farstorps Fiber har åtagit sig att vara Telarco behjälpliga i kundkontakten ifall problem uppstår. Det ligger i allas vårt intresse att få till ett smidigt förfarande så att vi får avtalen på plats och arbetet kan påbörjas.

Vid årsmötet informerades om möjligheten till att teckna ett gruppavtal med Telia som tjänsteleverantör av bredband, TV och telefon. Man får en låst kostnad på 429 kr/månad + en adm. avgift på 29 kr. Tillsammans 458 kr/mån. Nackdelen är man måste binda sig på fem år och att vi måste vara minst  50 hushåll som vill teckna detta för att få del av detta erbjudande. Detta är naturligtvis helt frivilligt och de som är intresserade anmäler sitt intresse till Farstorps Fibers hemadress.

Styrelsen

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.