Jag har mobilt bredband, behöver jag bry mig?

Mobila bredbandslösningar är dyra för operatörerna vilket har gjort att de numera kraftigt begränsar datamängden i abonnemangen.
I praktiken innebär detta att man riskerar att köra slut på sin månatliga datamängd i förtid och blir då tvingad att köpa till mer data till en ganska stor kostnad.
Med fiber finns inga begränsningar i datamängdsutnyttjandet och dessutom är hastigheten högre och kostnaden lägre.

Bokmärk permalänk.