Hur påverkas värdet på min fastighet?

En fiberanslutning påverkar fastighetsvärdet positivt. Dock är det svårt att säga att du får X kr mer vid än försäljning. Det man dock med säkerhet kan säga är att fastigheten blir attraktivare vid en försäljning. Finns det flera fastigheter till försäljning är det ett stort försäljningsargument med tillgång till fiberanslutning.
Det finns exempel på fastighetsaffärer i området som gått i stöpet pga att ingen tillräcklig internet-förbindelse funnits tillgänglig.

Bokmärk permalänk.