Framtiden då? Snart kommer ju 5G!

Fiberkabeln bygger på optiskt ljus. Idag känner vi inte till något som är snabbare än ljuset, så idag finns det ingen övre gräns för kapaciteten i fibern. Det som sätter gränsen idag är utrustningen i ändarna av fiberkabeln.
De mobila lösningarna kommer givetvis att bli snabbare och bättre, men 4G byggs inte ut i någon större omfattning längre, och 5G ligger flera år framåt i tiden. Som det ser ut nu kommer de första masterna (troligtvis i storstadsområden) att tas i bruk 2020, så realistiskt sett är det ca 10 år bort innan det är utbyggt på landsbygden.

Bokmärk permalänk.