Farstorps Fiber upphör

På årsmötet den 8 Maj togs beslut om frivillig likvidation och därmed upphör vi som förening den 30 Maj.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet och allt stöd under projektet.

//Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Farstorps Fiber upphör

Kallelse till Årsmöte 8 Maj 2022

Kompletterande dokument finns under “Dokument”-menyn.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 8 maj 2022 kl. 14.00-16.00

Plats: Farstorps Bygdegård


Program: Föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

Kaffe

Dagordning
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt
om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om frivillig likvidation av Farstorps Fibers Ekonomiska
förening med likvidationsdag den 30 maj 2022.
10. Beslut om att utse likvidator.
11. Beslut om fördelning av överskott.
12. Mötet avslutas
Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till Årsmöte 8 Maj 2022

Erbjudande om efteranslutning

Flera inom området har fått erbjudanden om efteranslutning. Är du intresserad så anmäl dig på www.fibetillalla.se

Kan vara en bild av text där det står ”Erbjudandet avser fastighet: LUR 3:34 Kampanjpris fram till 31 juli 2021 Vảr ambition är att kunna leverera fiber till sả mảnga som möjligt. Varje avtal hjälper ossi denna process och har därför avtal som inte bindande innan har nảtt en tillräckligt hög anslutningsgrad och kan garantera en byggnation. Anslutningskostnad är 21 900 kr (ordinarie pris 34 900 kr). Kostnaden för installationen gảr att delbetala via Telia Finance frản 393 kr/manad. Beställ senast 31 juli 2021. Anmäl din bostad direkt pả www.fibertillalla.se eller ring oss pả 020-11 85 00 Hälsningar, Zitius Returadress: Telia Sverige AB, 130, 971 74 Luleả”
Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Erbjudande om efteranslutning

Kallelse Årsmöte 2021-06-20

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 20 juni 2021 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

OBS!! Trots lättnader i restriktionerna fr. o. m. 1 juni avseende Corona-pandemin
gäller fortfarande åtta personer (8) som maxdeltagande vid stämmor och
årsmöten. Med anledning av detta uppmanar styrelsen medlemmarna att
utnyttja möjligheten att via fullmakt ändå vara representerad vid stämman.
Fullmaktsblankett med instruktion finns på föreningens hemsida
www.farstorpsfiber.se där även verksamhetsberättelsen lagts ut.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. (Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.) ej aktuell!
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

  Välkomna!
  Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening
Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse Årsmöte 2021-06-20

Fakturan för Fiberanslutningen

Hej

I dagarna har det börjat komma fakturor för fiberanslutningen.

Dock är det så att vissa fått en Fakturaspecifikation och en Faktura, medans vissa bara fått Fakturaspecifikationen.
En teori är att det som anmält sig digitalt enbart har fått Fakturaspecifikationen (även om vi hört någon som fått den “Digitala signerings-rabatten” på 200:- och ändå fått faktura).

Har ni fått faktura, så ska den lämnas till Rose-Marie Nilsson i Tviggasjö, antingen fysiskt till henne eller skickas till rmn-san@hotmail.se.

De som bara fått Fakturaspecifikationen får avvakta en riktig faktura som troligtvis skickas ut inom kort.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Fakturan för Fiberanslutningen