Kallelse Årsmöte 2021-06-20

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk
Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 20 juni 2021 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

OBS!! Trots lättnader i restriktionerna fr. o. m. 1 juni avseende Corona-pandemin
gäller fortfarande åtta personer (8) som maxdeltagande vid stämmor och
årsmöten. Med anledning av detta uppmanar styrelsen medlemmarna att
utnyttja möjligheten att via fullmakt ändå vara representerad vid stämman.
Fullmaktsblankett med instruktion finns på föreningens hemsida
www.farstorpsfiber.se där även verksamhetsberättelsen lagts ut.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. (Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.) ej aktuell!
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

  Välkomna!
  Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening
Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse Årsmöte 2021-06-20

Fakturan för Fiberanslutningen

Hej

I dagarna har det börjat komma fakturor för fiberanslutningen.

Dock är det så att vissa fått en Fakturaspecifikation och en Faktura, medans vissa bara fått Fakturaspecifikationen.
En teori är att det som anmält sig digitalt enbart har fått Fakturaspecifikationen (även om vi hört någon som fått den “Digitala signerings-rabatten” på 200:- och ändå fått faktura).

Har ni fått faktura, så ska den lämnas till Rose-Marie Nilsson i Tviggasjö, antingen fysiskt till henne eller skickas till rmn-san@hotmail.se.

De som bara fått Fakturaspecifikationen får avvakta en riktig faktura som troligtvis skickas ut inom kort.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Fakturan för Fiberanslutningen

Årsmötesprotokoll 2020-05-17

Protokollet från årsmötet den 17 maj finns nu under Dokument i menyn.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmötesprotokoll 2020-05-17

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 17 maj 2020 kl. 14.00-15.00

Plats: Farstorps Bygdegård

Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

OBS!! Med anledning av den rådande situationen (Corona-pandemin) där myndigheterna begränsar antalet mötesdeltagare (50) så uppmanar styrelsen till att utnyttja möjligheten att via fullmakt ändå vara representerad vid stämman. Blankett och instruktion kommer att finnas på föreningens hemsida www.farstorpsfiber.se där även verksamhets-berättelsen kommer att läggas ut.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. (Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.) ej aktuell!
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
  föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
  stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk Förening (769629-5307)

Uppdatering

Telarco har haft slutbesiktning mot Telia och den har blivit godkänd.
Nu inväntar man besked från Länsstyrelsen att de också godkänner all dokumentation innan projektet kan avslutas.

Många är rädda för att man missat fakturan från Zitius/Telia, men ni kan vara lugna, de har inte skickat ut dem ännu men vi räknar med att de kommer inom en snar framtid.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Uppdatering