Månadsrapport Mars

Här kommer information från Telarco gällande deras aktiviteter i Mars:

Vi fortsätter att schakta för att knyta ihop från noden ut till Lur. Där är ett arbetslag som kommer färdigställa den sträckan.

Schakten i Olastorp är strax klar och det är då tänkt att arbetslaget kommer då att förflytta sig mot Ubbarp och Boa.

Det sista arbetslaget fortsätter att schakta mot Smörby och Äskeberga.

Arbetet inne på stationen är i full gång och likaså skarvning i foserna. Vi kommer inom en snar framtid att börja kontakta kunder i Södra fredskog, Hörröd och Gammalstorp för tidsbokning av installation.

Vi hade uppskattat om ni hade kunnat gå ut med information om att det är fastighetsägarens ansvar att beställa ledningsvisning på sina interna kablar och likaså sätta ut och meddela om där finns annan kanalisation, avlopp, egna elkablar eller liknande som kommer i kontakt med våra tomtschakter.Där har varit flertalet fastigheter där detta har missat, då de trodde att vi beställde visning för deras kablar.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport Mars

Månadsrapport februari

Här är februari’s månadsrapport från Telarco:

Nu under Februari så kommer vi att ha fyra stycken arbetslag igång som gräver och vi kommer förhoppningsvis påbörja stamblåsningen i slutet utav månaden.

I dagsläget så har vi ett gäng som gräver vid Vitsippan och där är tanken att det skall göra klart hela sommarstugeområdet innan de rör sig vidare. Ett lag kommer att börja jobba sig från Lur och in mot Farstorp för att knyta samman med det som vi har schaktat tidigare.

Norrut så kommer vi knyta ihop nätet på de ställen som vi har möjlighet till.

Sista laget kommer att börja schakta upp mot Farstorps-Troedstorp.

Brittedals el kommer att gräva ner sina ledningar i Tviggasjö och Tofta, där kommer de även att samförlägga våran fiber och vi undviker på så sätt två omgångar med schakt.

Peter kommer att fortsätta projektera kunder, tomtgrävningarna kommer eventuellt ha ett litet uppehåll beroende på hur vädret utvecklar sig.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport februari

Månadsrapport December

Grävningen har verkligen kommit igång och det grävs lite här och var i bygden. Dags för en ny uppdatering från Telarco:

Nu börjar året lida mot sitt slut och vi har haft bra framfart under november månad.
Vi kommer att hålla julledigt under två veckors tid och då kommer det inte att vara någon aktivitet i området.
Innan vi går på ledighet så kommer det ena laget att schakta från Hörröd mot noden i Gammalstorp, detta hoppas vi kunna hinna med fram till dess. När vi är tillbaka i Januari så kommer de fortsätta schakta längs med TRV 1930 i Hörröd.

Lag två fortsätter att jobba sig mot Farstorps-Tågarp och kommer att fortsätta längs med TRV 1925 även efter julledigheten.

Kundprojekteringarna sker löpande och vi har snart tagit oss igenom en tredjedel utav beställningarna. 
Tomtschakterna är även dem i full gång och där kommer vi att köra vidare så länge vädret tillåter.

//Telarco

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport December

Månadsrapport från Telarco

Här kommer en liten summering kring hur det går för oss och vad vi planerar att göra framöver de närmsta veckorna.

Nu börjar schakten i Södra Fredskog lida mot sitt slut, vi några hundra meter kvar tills vi är nere vid väg 1925. Det har varit bitvis tuff terräng med många stora stenar och trånga passager att schakta. När laget är framme vid 1925 kommer de byta sida på vägen och börja schakta mot Hörrödskvarn.

Den 5:e november kommer ett andra arbetslag att ansluta sig och påbörja schakt från noden och norrut längs med 1925.

Vi är nu även igång med kundprojekteringar och Peter från oss är ute och besöker kunderna, under kommande vecka så börjar vi även genomföra tomtschakter.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport från Telarco

Lägesuppdatering

Hej

Grävningen är i full gång och för tillfället gräver man mellan Södra Fredskog och Hörröd.

Om ni inte ännu skickat in markavtalen är det hög tid att göra det för att projektet inte ska försenas pga detta. Vi i Fiberföreningen håller på att försöka få fram information om var det saknas avtal för att kunna hjälpa till.
De avtal som ännu inte är inskickade är viktiga att få in eftersom de försenar de första anslutningarna eftersom sammankoppling med stamkabeln varken kan göras eller tidsplaneras.

Vi kommer i slutet på varje månad att få information från Telarco om var och vad man planerar att göra nästkommande månad. Denna informationen kommer kommuniceras ut här på hemsidan.

Den 5 november kommer ytterligare ett arbetslag att sättas in och de kommer arbeta utmed väg 1925.

 

//Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lägesuppdatering