Lägesrapport från Telarco

I dagsläget är över 300 hushåll inkopplade

Arbetet pågår för fullt med att slutföra grävningarna i Högahult, Skeröd och Åkarps Mölleröd och därefter ansluta de sista.

Slutbesiktning av hela projektet skall göras under v. 51

PEAB har i en första omgång asfalterat det mesta där man brutit upp asfalt. Kvarstående asfalteringsarbeten startat denna vecka

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport från Telarco

Info från Telarco

Nu har vi börjat planeringen för åter-asfalteringen i Farstorp.

Vi har idag (9 okt) varit runt med PEAB som kommer att göra jobbet.

Arbetet beräknas påbörjas i slutet av denna månaden.

Vi har markerat alla ställen vart det skall asfalteras med blå/vita sträck.

Se bifogade bilder på hur markeringarna ser ut.

Det kan ju mot förmodan vara så att vi missat någon liten avgrävning eller infart och då får ju folk chansen att höra av sig till oss.

//Hellen Andersson
Entreprenadchef
Tel:  +46 768 25 71 33

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Info från Telarco

Status från Telarco

 1. Hur ser styrkan ut just nu?
  Vi har 10 team i fält just nu.
  3 grävlag med stora maskiner och anläggare
  1 grävlag med liten maskin med anläggare
  2 tomtschaktare
  1 blåslag
  1 fiberteknikerlag
  1 nöjdförklaringsprojektör
  1 projektledare/entreprenadchef
 2. Vart är vi/Vart går vi vidare?
  Kvarstående grävning mellan Sparrarp och Hagnarpstorp
  Från Noden mot Bjärnum
  Från Noden mot Mala
  Sista biten i Hörröd.
 3. Hur många tända hushåll har vi?
  Idag 147st tända kunder
 4. Problem?
  Inga identifierade problem
 5. Övrigt?
  Vi ser ljuset i tunneln!

Snart är de färdiggrävt i norr och att maskinerna förflyttas därefter till slutetappen mellan Noden i Gammalstorp och västerut mot Bjärnum och Skeröd.
Ca 150 har nu fått fibern inkopplad  och denna siffra stiger för varje dag allt medan grävningen färdigställs, fibern blåses fram och fiberteknikern kan slutmontera.

Glöm inte att informera vår kassör direkt  när ni får anslutningsfakturan från Telia!
Ni kommer att få  fakturan men Fiberföreningen betalar med de pengar som tidigare inbetalts för anslutning.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Status från Telarco

Månadsrapport

Just nu kraftsamlar Telarco i norr för att bli klara där så snart som möjligt och att därmed minimera antalet som kan bli lidande då koppartråden klipps vid månadsskiftet sept.-okt. Beskedet i övrigt är att allt skall vara inkopplat innan årets slut.
Just nu är det över 100 fastigheter som är inkopplade och därmed följer att inom kort kommer det en faktura från Telia. Denna skall förmedlas på ett eller annat sätt omgående till vår kassör Rose-Marie Nilsson, Tviggasjö 1624, 282 65 Bjärnum eller e-post: rmn-san@hotmail.se  så betalar vi den.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport

Månadsrapport

Nu är det framgrävt till Boa från Matberga, vägen Sparrarp – Ingelstorp – Hagnarp är i stort klar, Farstorp –Tviggasjö håller på att avslutas i samförläggning med Brittedal.

Vid kontakt med Lantmäterienheten så har vissa frågor behövt klaras ut sedan Lantmäteriförrättningen den 28 april men nu har Lantmäteriet förhoppning om att Primärbeslutet skall komma ut under vecka 27 och därefter är överklagandetiden 4 veckor för att beslutet skall kunna vinna laga kraft. Vi får hoppas att det stannar där och att klartecken kan ges för vidare ledningsdragning och sammankoppling av hela området.

Dagsaktuellt är också att fiberblåsning nu skett fram till Lur och färdiginstallering är på gång dit fibern är blåst. Klargrävd sträcka är även Troedstorp, Långaröd, Äskeberga, Smörby.

Kvar att gräva: (ca 2 mil)
Farstorp – Högahult- Bjärnum, Bjärnumsvägen- N. Fredskog – Skeröd, Länekärr – Verumsgränsen, Länekärr – Sparrarp, Sparrarp – Hagnarpstorp – Hagnarp, Lilla Mölleröd, kortare avsnitt i Lur,Kälkarp, Hörröd och i  Farstorp norrut.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Månadsrapport