Månadsrapport

Fiberarbetet fortsätter på fyra fronter. I Bubbarp finns ett arbetslag som jobbar på tills man är färdiga där. Ett arbetslag har flyttat från Smörby till Ingelstorp och gräver från Verumsvägen över Ingelstorp mot Sparrarp. Ett arbetslag har flyttat från Lur och påbörjat arbetet från Matberga mot Boa. Samförläggningsarbetet med Brittedal fortsätter i Tviggasjö-Toftaområdet och har en bit kvar innan man är färdiga. Ingrävning på tomtmark fortsätter och i Lur återstår någon enstaka fastighet  därefter följer Troedstorp, Äskeberga, Smörby.

Vid årsmötet uppkom fråga om vi kan påverka nedstängningen av gamla telenätet som aviserats i norra delen av vårt område i slutet av september. Scanova som äger telenätet har meddelat att man inte kan på göra någon skillnad på grund av likabehandslingsmässiga grunder gentemot andra kommunikatörer. De har dock uppmanats av vår förening att göra prioriteringar vid inkoppling av fiber så att hänsyn tages till detta inom vårt fiberprojekt inom vad som är möjligt att åstadkomma.

Vid årsmötet informerades om att lantmäteriförrättning ägt rum i slutet av april med markägare där problem uppstått. Ett prövningsbeslut har gått ut eller är på väg ut, där vederbörande sedan har en månad på sig att ev. göra överklagan. Har ej överklagan skett inom denna tid har beslutet vunnit laga kraft och parterna har att förhålla sig till beslutet. I klartext, där ingen överklagan sker kan stoppat arbete återupptas. Sker överklagan skall miljödomstolen i Växjö pröva ärendet med förseningar som följd. Det är av denna anledning som inga konkreta besked kan ges på fullt färdigställande av nätet.

Telarco gör sitt bästa för att hålla maskinerna och arbetsstyrkan igång, där det är meningsfullt att gräva utan alltför mycket extrakostnader.

Just nu är det 360 fastigheter som vill ha fiber inkopplat inom vårt projektområde och där avtal är registrerat.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.