Månadsrapport Mars

Här kommer information från Telarco gällande deras aktiviteter i Mars:

Vi fortsätter att schakta för att knyta ihop från noden ut till Lur. Där är ett arbetslag som kommer färdigställa den sträckan.

Schakten i Olastorp är strax klar och det är då tänkt att arbetslaget kommer då att förflytta sig mot Ubbarp och Boa.

Det sista arbetslaget fortsätter att schakta mot Smörby och Äskeberga.

Arbetet inne på stationen är i full gång och likaså skarvning i foserna. Vi kommer inom en snar framtid att börja kontakta kunder i Södra fredskog, Hörröd och Gammalstorp för tidsbokning av installation.

Vi hade uppskattat om ni hade kunnat gå ut med information om att det är fastighetsägarens ansvar att beställa ledningsvisning på sina interna kablar och likaså sätta ut och meddela om där finns annan kanalisation, avlopp, egna elkablar eller liknande som kommer i kontakt med våra tomtschakter.Där har varit flertalet fastigheter där detta har missat, då de trodde att vi beställde visning för deras kablar.

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.