Vanliga Frågor

Varför Fiber?!

Fiber är framtiden!
Det är en stabil, driftsäker och snabb anslutning till Internet.
Via fibern får du, förutom Internet, tillgång till en mängd olika tjänster: tex Telefon och TV.
Det befintliga kopparnätet har igen framtid, byggs inte ut mer och har på sina ställen redan börjats plockas ned.
Då är man helt utlämnad till de mobila lösningar som finns. Dessa begränsas ofta av dålig täckning och begränsad datamängd att utnyttja.

För att “framtidssäkra” Farstorp och se till att landsbygden hålls levande krävs att vi är med på tåget och följer med utvecklingen.

Varför en Ekonomisk Förening

För att få söka bidrag så krävs att det bildas en Ekonomisk Förening.

När fibernätet väl är i drift blir den ekonomiska föreningen ansvarig för driften i minst fem år.

Jag har mobilt bredband, behöver jag bry mig?

Mobila bredbandslösningar är dyra för operatörerna vilket har gjort att de numera kraftigt begränsar datamängden i abonnemangen.
I praktiken innebär detta att man riskerar att köra slut på sin månatliga datamängd i förtid och blir då tvingad att köpa till mer data till en ganska stor kostnad.
Med fiber finns inga begränsningar i datamängdsutnyttjandet och dessutom är hastigheten högre och kostnaden lägre.

Jag har ingen dator, vad ska jag med fiber till?

Fibern möjliggör så mycket mer än internet.
Via fibern får man även telefoni och TV. Telefonin är då inte beroende av Telias luftledningar och är därmed säkrare när det blåser lite.
TV via fibern möjliggör fler kanaler och bättre bildkvalitet än tex Boxer.

Dessutom används internetanslutningen till larmtjänster mm

Kan man ansluta sig i efterhand?

Efteranslutningar hanteras av Zitius/Telia.

Vill man efteransluta sig, så gör man den anmälan på www.fibertillalla.se

Hur påverkas värdet på min fastighet?

En fiberanslutning påverkar fastighetsvärdet positivt. Dock är det svårt att säga att du får X kr mer vid än försäljning. Det man dock med säkerhet kan säga är att fastigheten blir attraktivare vid en försäljning. Finns det flera fastigheter till försäljning är det ett stort försäljningsargument med tillgång till fiberanslutning.
Det finns exempel på fastighetsaffärer i området som gått i stöpet pga att ingen tillräcklig internet-förbindelse funnits tillgänglig.

Framtiden då? Snart kommer ju 5G!

Fiberkabeln bygger på optiskt ljus. Idag känner vi inte till något som är snabbare än ljuset, så idag finns det ingen övre gräns för kapaciteten i fibern. Det som sätter gränsen idag är utrustningen i ändarna av fiberkabeln.
De mobila lösningarna kommer givetvis att bli snabbare och bättre, men 4G byggs inte ut i någon större omfattning längre, och 5G ligger flera år framåt i tiden. Som det ser ut nu kommer de första masterna (troligtvis i storstadsområden) att tas i bruk 2020, så realistiskt sett är det ca 10 år bort innan det är utbyggt på landsbygden.

Hur fungerar det när en fastighet byter ägare?

När en fastighet byter ägare måste den nya ägaren ansöka om medlemskap i föreningen.

Inbetalt kapitaltillskott hanteras mellan tidigare och nya ägaren.