Vanliga Frågor

Varför Fiber?!

Fiber är framtiden!
Det är en stabil, driftsäker och snabb anslutning till Internet.
Via fibern får du, förutom Internet, tillgång till en mängd olika tjänster: tex Telefon och TV.
Det befintliga kopparnätet har igen framtid, byggs inte ut mer och har på sina ställen redan börjats plockas ned.
Då är man helt utlämnad till de mobila lösningar som finns. Dessa begränsas ofta av dålig täckning och begränsad datamängd att utnyttja.

För att “framtidssäkra” Farstorp och se till att landsbygden hålls levande krävs att vi är med på tåget och följer med utvecklingen.

Varför en Ekonomisk Förening

För att få söka bidrag så krävs att det bildas en Ekonomisk Förening.

När fibernätet väl är i drift blir den ekonomiska föreningen ansvarig för driften i minst fem år.

Vad krävs för att få bidrag?

Vi konkurrerar med andra om att få bidrag 2015.
Ansökningen poängbedöms utifrån ett antal kriterier och ju högre poäng desto större chans att få bidrag.
Det krävs att vi har en hög anslutningsgrad av de permanentboende, och det får inte finnas några “fläckar” inom området.

Servicepunkter så som skola, bank etc ger extra poäng.
En annan viktigt punkt man tittar på är om nätet är kostnadseffektivt.

Jag har mobilt bredband, behöver jag bry mig?

Mobila bredbandslösningar är dyra för operatörerna vilket har gjort att de numera kraftigt begränsar datamängden i abonnemangen.
I praktiken innebär detta att man riskerar att köra slut på sin månatliga datamängd i förtid och blir då tvingad att köpa till mer data till en ganska stor kostnad.
Med fiber finns inga begränsningar i datamängdsutnyttjandet och dessutom är hastigheten högre och kostnaden lägre.

Anslutningsavgiften, hur fungerar det?

Anslutningsavgiften i detta fallet är själva kostnaden för att få fiber indraget till sin fastighet. För att fastighetsägaren ska slippa lägga ut hela summan på en gång sker betalningen enligt nedan intervaller:

– Insatsbelopp om 2 000 SEK för varje fastighetsanslutning efter beviljat medlemskap.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK vid beviljat bidrag från länsstyrelsen.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK vid uppstart av grävning.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK sex månader efter uppstart av grävning.
– Slutreglering om max 5 000 SEK efter godkänd besiktning

Om det skulle visa sig att man av någon anledning inte kan få fiber, får man givetvis tillbaka det belopp man betalat in.

Varför 25.000:- ?! Det är mer än vad andra fått betala…

25.000:- har vi satt som ett absolut tak för vad en anslutning får kosta.
Kostnaden är helt beroende på avstånden och anslutningsgraden inom området.
Vi behöver ca 200 st medlemmar för att täcka in hela området för den summan, varje extra medlem därefter sänker kostnaden för samtliga.

Det är alltså ingen fast summa utan med god uppslutning och många anslutningar kommer det troligtvis att bli en lägre summa!

Hur fungerar det med fritidshus?

Bidragsansökan poängbedöms utifrån ett antal kriterier och viktas bla mot andra ansökningar.
I ansökan får man inte extra poäng för fritidshus, men bidrag beviljas för fritidshus på samma sätt som permanentboenden.
Detta innebär att kostanden för att få fiber till sitt fritidsboende är samma som till permanentboende och alla fastigheter hjälper till att sänka kostnaden för alla.

Jag bor “långt bort”, i utkanten av området, det är inte lönt att jag anmäler mig!

Fel!
Vårt mål är att alla inom vårt område ska få fiber. Men för att detta ska vara möjligt krävs hög anslutningsgrad, i synnerhet i ytterområdena. Så här gäller det att få med så många som möjligt av fastigheterna, permanentbostäder såväl som fritidshus.
Så se till att ni och era grannar anmäler er så fort som möjligt. Skulle det ändå bli så att det tyvärr inte ekonomiskt går att gräva till er fastighet, så får ni givetvis tillbaka det belopp ni betalat in till anslutningsavgiften.

Jag har ingen dator, vad ska jag med fiber till?

Fibern möjliggör så mycket mer än internet.
Via fibern får man även telefoni och TV. Telefonin är då inte beroende av Telias luftledningar och är därmed säkrare när det blåser lite.
TV via fibern möjliggör fler kanaler och bättre bildkvalitet än tex Boxer.

Dessutom används internetanslutningen till larmtjänster mm

Jag vill vänta lite och se vad som händer…

För att vi ska ha en chans att göra en så bra ansökan som möjligt behöver vi er anmälan så fort som möjligt.
Skulle ni missa att anmäla er innan bidragsansökan är inskickad kommer det att dröja tills efter projektet är avslutat innan ni kan efteransluta er, dessutom till en mycket högre kostnad.
Så sitt inte och håll på er ansökan utan skicka in den idag!

Kan man ansluta sig i efterhand?

Man kommer att kunna ansluta sig i efterhand, men till en mycket högre kostnad.
Exakta summan kan vi inte säga idag, men eftersom vi inte kan söka bidrag mer än en gång på området, kommer man få betala hela anslutningen och grävningen själv i det läget.
I andra fiberområden har en efteranslutning hamnat på mellan 60.000-100.000:-

Hur påverkas värdet på min fastighet?

En fiberanslutning påverkar fastighetsvärdet positivt. Dock är det svårt att säga att du får X kr mer vid än försäljning. Det man dock med säkerhet kan säga är att fastigheten blir attraktivare vid en försäljning. Finns det flera fastigheter till försäljning är det ett stort försäljningsargument med tillgång till fiberanslutning.
Det finns exempel på fastighetsaffärer i området som gått i stöpet pga att ingen tillräcklig internet-förbindelse funnits tillgänglig.

Framtiden då? Snart kommer ju 5G!

Fiberkabeln bygger på optiskt ljus. Idag känner vi inte till något som är snabbare än ljuset, så idag finns det ingen övre gräns för kapaciteten i fibern. Det som sätter gränsen idag är utrustningen i ändarna av fiberkabeln.
De mobila lösningarna kommer givetvis att bli snabbare och bättre, men 4G byggs inte ut i någon större omfattning längre, och 5G ligger flera år framåt i tiden. Som det ser ut nu kommer de första masterna (troligtvis i storstadsområden) att tas i bruk 2020, så realistiskt sett är det ca 10 år bort innan det är utbyggt på landsbygden.

Vad blir den löpande kostnaden, och vad ingår i den?

Vårt mål är att erbjuda någon form av paket från en eller flera leverantörer. I dagsläget är det svårt att lova några exakta priser eller vad paketet kommer att innehålla, men idag erbjuder tex Telia en paketlösning som innehåller TV, Telefoni och Bredband för 299:-/månad.
För en extra kostnad per månad kan man välja fler TV-kanaler, Sport och Film-kanaler mm och själv skräddarsy sitt paket.
Dessutom tillkommer en distributionskostnad varje månad. Denna kommer att faktureras en gång per år. Det är i dagsläget inte exakt fastslaget vad den kommer att vara, men det kommer att ligga kring 50:-

Hur och när ska medlemsavgiften betalas

Nya medlemmar ska godkännas av styrelsen.

Detta för att reda ut eventuella frågetecken, tex rörande medlemmar med flera anslutningar eller flera fastigheter.

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och när ansökningarna är godkända skickar kassören ut ett inbetalningskort med alla uppgifter.

Hur fungerar det när en fastighet byter ägare?

När en fastighet byter ägare måste den nya ägaren ansöka om medlemskap i föreningen.

Inbetalt kapitaltillskott hanteras mellan tidigare och nya ägaren.