Avgifter och Kostnader

Nedan är en sammanställning av de avgifter och kostnader som kommer att finnas.

 

Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen betala medlemsavgift, fn 150:-, samt 50:- för varje anslutningspunkt.

 

Fiberanslutningen

Kostnaden för att få fiberkabeln till sin fastighet är satt till max 25.000:-
Betalningen sker enl följande intervaller och gäller för varje anslutningspunkt:

– Insatsbelopp om 2 000 SEK för varje fastighetsanslutning efter beviljat medlemskap.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK vid beviljat bidrag från länsstyrelsen.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK vid uppstart av grävning.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK sex månader efter uppstart av grävning.
– Slutreglering om max 5 000 SEK efter godkänd besiktning

 

Distributionsavgift

Utöver de tjänster medlemmen väljer att köpa tillkommer en distributionsavgift. Denna avgift ska täcka drift, underhåll och administrativa kostnader.
Summan fastställs av styrelsen. Den exakta summan är inte beslutad ännu, men den förväntas ligga på ca 50:-/månad.

Denna avgift faktureras årligen om inget annat avtalats.

 

Tjänstekostnader

Vi jobbar för att kunna erbjuda ett förmånligt paket med TV, Telefoni och Bredband. I dagsläget ligger sådana paket 299:-
Utöver detta kan man välja andra nivåer på kanalpaket och internethastigheter.

 

Fritidsboende

Vi jobbar för att det ska vara möjligt med korttidsabonnemang, då man tex kan teckna abonnemang för de månader man tillbringar i fastigheten.