Vad krävs för att få bidrag?

Vi konkurrerar med andra om att få bidrag 2015.
Ansökningen poängbedöms utifrån ett antal kriterier och ju högre poäng desto större chans att få bidrag.
Det krävs att vi har en hög anslutningsgrad av de permanentboende, och det får inte finnas några “fläckar” inom området.

Servicepunkter så som skola, bank etc ger extra poäng.
En annan viktigt punkt man tittar på är om nätet är kostnadseffektivt.

Bokmärk permalänk.