Jag bor “långt bort”, i utkanten av området, det är inte lönt att jag anmäler mig!

Fel!
Vårt mål är att alla inom vårt område ska få fiber. Men för att detta ska vara möjligt krävs hög anslutningsgrad, i synnerhet i ytterområdena. Så här gäller det att få med så många som möjligt av fastigheterna, permanentbostäder såväl som fritidshus.
Så se till att ni och era grannar anmäler er så fort som möjligt. Skulle det ändå bli så att det tyvärr inte ekonomiskt går att gräva till er fastighet, så får ni givetvis tillbaka det belopp ni betalat in till anslutningsavgiften.

Bokmärk permalänk.