Anslutningsavgiften, hur fungerar det?

Anslutningsavgiften i detta fallet är själva kostnaden för att få fiber indraget till sin fastighet. För att fastighetsägaren ska slippa lägga ut hela summan på en gång sker betalningen enligt nedan intervaller:

– Insatsbelopp om 2 000 SEK för varje fastighetsanslutning efter beviljat medlemskap.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK vid beviljat bidrag från länsstyrelsen.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK vid uppstart av grävning.
– Kapitaltillskott med 6 000 SEK sex månader efter uppstart av grävning.
– Slutreglering om max 5 000 SEK efter godkänd besiktning

Om det skulle visa sig att man av någon anledning inte kan få fiber, får man givetvis tillbaka det belopp man betalat in.

Bokmärk permalänk.