Hur och när ska medlemsavgiften betalas

Nya medlemmar ska godkännas av styrelsen.

Detta för att reda ut eventuella frågetecken, tex rörande medlemmar med flera anslutningar eller flera fastigheter.

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och när ansökningarna är godkända skickar kassören ut ett inbetalningskort med alla uppgifter.

Bokmärk permalänk.