Hur fungerar det med fritidshus?

Bidragsansökan poängbedöms utifrån ett antal kriterier och viktas bla mot andra ansökningar.
I ansökan får man inte extra poäng för fritidshus, men bidrag beviljas för fritidshus på samma sätt som permanentboenden.
Detta innebär att kostanden för att få fiber till sitt fritidsboende är samma som till permanentboende och alla fastigheter hjälper till att sänka kostnaden för alla.

Bokmärk permalänk.