Dokument

Har ni problem att läsa PDF-filer, ladda ner den senaste Adobe Reader från www.adobe.se

 • Årsmötesprotokoll 8 Maj 2022 PDF
 • Kallelse Årsmöte 8 Maj 2022 PDF
 • Förvaltnings-och årsberättelse 2021 PDF
 • Förslag till hantering av överskott vid likvidation PDF
 • Fullmaktsbankett PDF
  • Årsmötesprotokoll 2021-06-20 PDF
  • Verksamhetsberättelse 2020 PDF
  • Fullmakt Årsmöte 2020 PDF

  • Årsmötesprotokoll 2020-05-17 PDF
  • Fullmakt Årsmöte PDF
  • Förvaltningsberättelse 2019 Word
  • Årsmötesprotokoll 2019-05-19 PDF
   .
  • Integritetspolicy PDF
  • Årsmötesprotokoll 2018-05-06 PDF
  • Årsberättelse 2017  PDF
  • Fullmakt föreningsstämma 2017-09-10 PDF
  • Årsmötesprotokoll 2017-05-14 PDF
  • Årsberättelse Farstorps Fiber 2016 PDF
   Förvaltningsberättelse Farstorps Fiber 2016 PDF
   Resultaträkning Farstorps Fiber 2016 PDF
   Balansrapport Farstorps Fiber 2016 PDF
   Revisionsberättelse Farstorps Fiber 2016 PDF
  • Avtal Fastighetsanslutning PDF Word
   Information om Anslutningsavtalet PDF Word
   Delegering avtalstecknande PDF Word
  • Protokoll Årsmöte 24 april 2016 PDF
  • Protokoll Extrastämma 2015-06-07 PDF
   Bilaga 2 innehåller stadgeändringarna.
  • Ansökan Medlemsskap PDF Word
   Ifylld ansökan kan lämnas eller mailas till någon i Styrelsen/Arbetsgruppen eller postas till:
   Kim Pettersson
   Lur 1121
   28023 Hästveda
  • Protokoll Bildandestämma 2015-01-18 PDF
 • Föreningens Stadgar PDF