Dokument

Har ni problem att läsa PDF-filer, ladda ner den senaste Adobe Reader från www.adobe.se

 

  • Integritetspolicy PDF

 

  • Årsmötesprotokoll 2018-05-06 PDF

 

  • Årsberättelse 2017  PDF

 

  • Fullmakt föreningsstämma 2017-09-10 PDF

 

  • Årsmötesprotokoll 2017-05-14 PDF

 

  • Årsberättelse Farstorps Fiber 2016 PDF
   Förvaltningsberättelse Farstorps Fiber 2016 PDF
   Resultaträkning Farstorps Fiber 2016 PDF
   Balansrapport Farstorps Fiber 2016 PDF
   Revisionsberättelse Farstorps Fiber 2016 PDF

 

  • Avtal Fastighetsanslutning PDF Word
   Information om Anslutningsavtalet PDF Word
   Delegering avtalstecknande PDF Word

 

  • Protokoll Årsmöte 24 april 2016 PDF

 

  • Protokoll Extrastämma 2015-06-07 PDF
   Bilaga 2 innehåller stadgeändringarna.

 

  • Ansökan Medlemsskap PDF Word
   Ifylld ansökan kan lämnas eller mailas till någon i Styrelsen/Arbetsgruppen eller postas till:
   Kim Pettersson
   Lur 1121
   28023 Hästveda

 

  • Protokoll Bildandestämma 2015-01-18 PDF

 

 • Föreningens Stadgar PDF