Årsmötesprotokoll 2020-05-17

Protokollet från årsmötet den 17 maj finns nu under Dokument i menyn.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmötesprotokoll 2020-05-17

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk Förening (769629-5307)

Tid: Söndagen den 17 maj 2020 kl. 14.00-15.00

Plats: Farstorps Bygdegård

Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.

OBS!! Med anledning av den rådande situationen (Corona-pandemin) där myndigheterna begränsar antalet mötesdeltagare (50) så uppmanar styrelsen till att utnyttja möjligheten att via fullmakt ändå vara representerad vid stämman. Blankett och instruktion kommer att finnas på föreningens hemsida www.farstorpsfiber.se där även verksamhets-berättelsen kommer att läggas ut.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. (Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.) ej aktuell!
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
  föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
  stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk Förening (769629-5307)

Uppdatering

Telarco har haft slutbesiktning mot Telia och den har blivit godkänd.
Nu inväntar man besked från Länsstyrelsen att de också godkänner all dokumentation innan projektet kan avslutas.

Många är rädda för att man missat fakturan från Zitius/Telia, men ni kan vara lugna, de har inte skickat ut dem ännu men vi räknar med att de kommer inom en snar framtid.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Uppdatering

Lägesrapport från Telarco

I dagsläget är över 300 hushåll inkopplade

Arbetet pågår för fullt med att slutföra grävningarna i Högahult, Skeröd och Åkarps Mölleröd och därefter ansluta de sista.

Slutbesiktning av hela projektet skall göras under v. 51

PEAB har i en första omgång asfalterat det mesta där man brutit upp asfalt. Kvarstående asfalteringsarbeten startat denna vecka

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport från Telarco

Info från Telarco

Nu har vi börjat planeringen för åter-asfalteringen i Farstorp.

Vi har idag (9 okt) varit runt med PEAB som kommer att göra jobbet.

Arbetet beräknas påbörjas i slutet av denna månaden.

Vi har markerat alla ställen vart det skall asfalteras med blå/vita sträck.

Se bifogade bilder på hur markeringarna ser ut.

Det kan ju mot förmodan vara så att vi missat någon liten avgrävning eller infart och då får ju folk chansen att höra av sig till oss.

//Hellen Andersson
Entreprenadchef
Tel:  +46 768 25 71 33

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Info från Telarco