Integritetspolicy

Som ett led av den nya personuppgiftslag som träder i kraft den 25 maj, finner ni vår integritetspolicy under “Dokument” i menyn.

Där beskrivs hur vi behandlar era personuppgifter. Har ni frågor kring detta, var god kontakta någon i styrelsen.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Integritetspolicy

Årsmötesprotokollet

Nu finns protokollet från Årsmötet den 6/5 under Dokument

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Årsmötesprotokollet

Komplettering av Årsmöteskallelse

Med anledning av inkommen motion till årsmötet den 6 maj kompletteras härmed kallelsen med detta dokument.

 

Motion Farstorps Fiber 2018-04-06.pdf

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Komplettering av Årsmöteskallelse

Kallelse till årsmöte 6 Maj 14.00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Farstorps Fiber Ekonomisk Förening (769629-5307)
Tid: Söndagen den 6 maj 2018 kl. 14.00-16.00
Plats: Farstorps Bygdegård
Program: Ordinarie föreningsstämma enligt särskild dagordning, se nedan.
Kaffe
Aktuell information om fiberutbyggnaden
Dagordning
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Välkomna!
Styrelsen för Farstorps Fiber Ekonomisk Förening

PS: Verksamhetsberättelse finns att hämta under Dokument i menyn.

Klicka på “Läs Mer” för mer Information

Läs mer

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte 6 Maj 14.00

Vad händer? När börjar de gräva?

Frågorna är många, och vi ska försöka bringa lite klarhet i vad som händer för tillfället.

Just nu håller Zitius på att slutförhandla med den entreprenör som ska sköta grävningen.
När detta är klart kommer styrelsen att tillsammans med Zitius träffa entreprenören.

I nästa steg kommer markägare och vägföreningar kontaktas för markavtal.
Som vi tidigare nämnt så är det många tillstånd hos olika myndigheter som också måste lösas, vilket tar lite tid.

Exakt när grävningen kan påbörjas vet vi tyvärr inte idag. Det vi vet är att i vårt avtal med Zitius har vi ett slutdatum (2019-06-30) då nätet ska vara klart, samt att det finns en bortre gräns för när bidraget kan nyttjas.
Så fort vi vet mer kommer vi att informera här.

 

//Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Vad händer? När börjar de gräva?